”Pittige” jongedame

Eenheid

Sophia Loren

Waarheen

Geiten hoed(st)er

Dame met hoed

Drieling

Japanse pop

Balletschoentjes

Troetelduifjes

Vilten hoedjes

Kasuaris

Berenklauw met sneeuw

IJspegels

Popart